Hát Ru Ba Miền, Hát Ru Tiếng Anh - Tiếng Nhật
Install Now
Hát Ru Ba Miền, Hát Ru Tiếng Anh - Tiếng Nhật
Hát Ru Ba Miền, Hát Ru Tiếng Anh - Tiếng Nhật

Hát Ru Ba Miền, Hát Ru Tiếng Anh - Tiếng Nhật

Developer: NGUYEN NAM
App Size: 41 MB
Release Date: 2015-02-25
Price: FREE
Price
FREE
Size
41 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
Tuổi thơ của bé luôn gắn liền với những lời hát ru ầu ơ từ thuở còn trong nôi. Những lời hát ru đi cùng năm tháng đó đã được chọn lọc và chia theo ba miền của việt nam sao cho phù hợp với từng vùng miền, đã được chọn lọc đưa đến các bạn trong ứng dụng của chúng tôi.
Ứng dụng bao gồm hình ảnh và âm thanh cũng như lời của bài hát, giúp các bạn có thể mở rộng các bài hát ru bạn có.
Có chế độ tự động hát theo bài, theo nhiều bài giúp các bạn có thể để máy tự ru cho bé.
Show More
Show Less
Hát Ru Ba Miền, Hát Ru Tiếng Anh - Tiếng Nhật 1.2 Update
2015-02-25 Version History
Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.Update UI.

~NGUYEN NAM
More Information about: Hát Ru Ba Miền, Hát Ru Tiếng Anh - Tiếng Nhật
Price: FREE
Version: 1.2
Compatibility: Requires 系统要求:iOS 8 or later
Bundle Id: com.app1807.HatRuBaMien
Size: 41 MB
Genre: Music
Release Date: 2015-02-25
Last Update: 2015-02-25
Content Rating: 4+
Developer: NGUYEN NAM
Language: 英文 -
All Apps & Games Created by: NGUYEN NAM
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine