Từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung - Chinese Vietnamese English Dictionary
Install Now
Từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung - Chinese Vietnamese English Dictionary
Từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung - Chinese Vietnamese English Dictionary

Từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung - Chinese Vietnamese English Dictionary

Developer: Dinh Quan Nguyen
App Size: 52.91 MB
Release Date: 2014-09-07
Price: 免费
3.2
124 Ratings
Size
52.91 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
Đây ứng dụng từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 900.000 từ.

Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Trung Việt (Giản thể)
- Từ điển Trung Việt (Phồn thể)
- Từ điển Việt Trung (Giản thể)
- Từ điển Việt Trung (Phồn thể)
- Từ điển Trung Anh (Giản thể)
- Từ điển Trung Anh (Phồn thể)
- Từ điển Anh Trung (Giản thể)
- Từ điển Anh Trung (Phồn thể)

Các chức năng nổi bật:

- Hiệu năng tìm kiếm rất tốt ngay trên iPhone 3GS
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Trung hay tiếng Anh.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ (Instant Search).
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Chức năng tra từ nhanh, chạm vào một từ bất kỳ để dịch nghĩa.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.
Show More
Show Less
Từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung - Chinese Vietnamese English Dictionary 2.2 Update
2015-02-23 Version History
- Bug fixes

~Dinh Quan Nguyen
More Information about: Từ điển Trung Việt, Việt Trung, Trung Anh, Anh Trung - Chinese Vietnamese English Dictionary
Price: 免费
Version: 2.2
Compatibility: Requires 7.0 or later
Bundle Id: com.juiceapps.cvdict
Size: 52.91 MB
Release Date: 2014-09-07
Last Update: 2015-02-23
Content Rating: 4+
Developer: Dinh Quan Nguyen
Language: EN -
All Apps & Games Created by: Dinh Quan Nguyen
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine