Tiếp thị  Gia đình Magazine
Install Now
Tiếp thị Gia đình Magazine
Tiếp thị  Gia đình Magazine

Tiếp thị Gia đình Magazine

App Size: 33.93 MB
Release Date: 2011-04-10
Price: Free
4
784 Ratings
Size
33.93 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPad
More Screenshots for iPad
* Bạn là người phụ nữ năng động, nhưng cũng vì thế mà bạn rất bận rộn. Không chỉ gánh vác trách nhiệm xã hội, bạn còn phải dành thời gian chăm sóc gia đình. Bạn còn cần đầu tư để cải thiện tình hình tài chính của gia đình. Bao nhiêu lo toan, vất vả bạn phải chịu đựng. Bạn đã chăm sóc bản thân chưa? Bạn là tài sản của gia đình, vì thế chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ cho bản thân là điều kiện tiên quyết để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Hãy download Tiếp Thị Gia Đình vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng để giải trí, đồng thời thu thập các bí quyết chăm sóc gia đình, con cái và bản thân. Tạp chí hoàn toàn miễn phí!

* Are you a busy and dynamic woman? You don’t only have social responsibility, but also have to take care of your family. Have you taken care enough of yourself? You are your family’s assets. Caring for yourself is essential to keep your family happy and prosperous. The news and knowledge in Tiep Thi & Gia Dinh, presented in an entertaining way, help you and your family achieve health, happiness and prosperity. Download the magazine every second and fourth Monday of each month for your reading. More than that, our service is free of charge. Stay tuned!
Show More
Show Less
Tiếp thị Gia đình Magazine 3.2.1 Update
2019-04-02 Version History
Minor bug fixes for iPhone X

~Sun Flower Media Co. Ltd.
More Information about: Tiếp thị Gia đình Magazine
Price: Free
Version: 3.2.1
Compatibility: Requires 9.0 or later
Bundle Id: com.sunflowermedia.ttgd
Size: 33.93 MB
Genre: News Newsstand
Release Date: 2011-04-10
Last Update: 2019-04-02
Content Rating: 12+
Developer: Sun Flower Media Co. Ltd.
Language: AF - AR - DA - NL - EN - FR - DE - ID - IT - NB - PL - PT - RU - ES - SV - VI -
All Apps & Games Created by: Sun Flower Media Co. Ltd.
Recent Releases Apps & Games

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide