Bac Giang - C
Install Now
Bac Giang - C
Bac Giang - C

Bac Giang - C

Developer: B&T VietNam
App Size: 65.98 MB
Release Date: 2022-05-13
Price: 免費
5
1 Ratings
Size
65.98 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPad
More Screenshots for iPad
Kênh trao đổi thông tin 2 chiều giữa chính quyền và người dân Bắc Giang
- Cung cấp thông tin chính thống, thông báo khẩn cấp.
- Các công cụ hỗ trợ tra cứu và làm thủ tục dịch vụ công đơn giản và tiện dụng.
- Ý kiến kiến nghị gửi lên chính quyền được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.
- Ứng dụng còn cung cấp các tiện ích cho các lĩnh vực trọng điểm trong xã hội như giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, môi trường và các tiện ích khác.
Show More
Show Less
More Information about: Bac Giang - C
Price: 免費
Version: 1.0
Compatibility: Requires 11.0 or later
Bundle Id: gov.bacgiang.smartbacgiang
Size: 65.98 MB
Genre: Utilities
Release Date: 2022-05-13
Last Update: 2023-03-29
Content Rating: 4+
Developer: B&T VietNam
Language: EN -
All Apps & Games Created by: B&T VietNam
Related Apps
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine