TL Tiếng Trung
Install Now
TL Tiếng Trung
TL Tiếng Trung

TL Tiếng Trung

Developer: Xuan Truong Tran
App Size: 17.76 MB
Release Date: 2023-01-10
Price: Gratis
Price
Gratis
Size
17.76 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
- TL Tiếng trung là ứng dụng dùng để các bạn học viên học tại trung tâm TIẾNG TRUNG THANH LIÊM có thể xem được các khóa học đã đăng ký, học phí của mình, ngoài ra các bạn học viên còn được cung cấp miễn phí file nghe, bài tập và nhiều tài liêu miễn phí khác.
- Khóa học của Trung Tâm là khóa học trực tiếp.
- Người dùng đăng ký khóa học qua link đăng ký trong ứng dụng, và được phê duyệt trực tiếp tại trung tâm.
- Hình thức thanh toán là trực tiếp và tại trung tâm
- Người dùng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản và hoàn toàn miễn phí
Show More
Show Less
More Information about: TL Tiếng Trung
Price: Gratis
Version: 1.0
Compatibility: Requires 13.0 or later
Bundle Id: com.app.tl-tieng-trung
Size: 17.76 MB
Genre: Education
Release Date: 2023-01-10
Last Update: 2023-01-12
Content Rating: 4+
Developer: Xuan Truong Tran
Language: EN -
All Apps & Games Created by: Xuan Truong Tran
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine