Nguồn nước ĐBSCL
Install Now
Nguồn nước ĐBSCL
Nguồn nước ĐBSCL

Nguồn nước ĐBSCL

Developer: Duc Dung Do
App Size: 53.9 MB
Release Date: 29 jul 2021
Price: FREE
Price
FREE
Size
53.9 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
App này dùng để cung cấp thông tin hàng ngày về dự báo mực nước lũ nội đồng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất ở trong vùng. App này phù hợp với các nhà quản lý ở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục thủy lợi, các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Viện trường liên quan đến nguồn nước trong vùng. Bên cạnh đó, app cũng có tích hợp các thông tin liên quan đến nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công. Những thông tin này rất hữu ích cho việc đánh giá nguồn nước ở LVS Mê Cong nói chung và nguồn nước về ĐBSCL nói riêng. Ngoài ra, App cũng có tích hợp các thông tin liên quan đến mặn ở ĐBSCL. Các thông tin sử dụng trong App này đều là các thông tin được các cơ quan đưa lên các trang mạng, thông tin công cộng, sử dụng chung. App có nhiệm vụ tập hợp lại để tiện lợi hơn trong việc truy cập thông tin, sử dụng thông. Thông tin mực nước lũ nội đồng ĐBSCL là kết quả nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. Các kết quả này cũng được tính toán, cập nhật hàng ngày và được cung cấp cho các Bộ, ban ngành, địa phương và cũng được đưa lên trang web của Viện QHTL Miền Nam tại địa chỉ www.siwrp.org.vn.
Chúng tôi xin được bày tỏ sự cám ơn và xin phép sử dụng lại các thông tin đã được đưa lên các trang web, email với hình thức chia sẻ chung.
Show More
Show Less
More Information about: Nguồn nước ĐBSCL
Price: FREE
Version: 1.0
Compatibility: Requires Requiere iOS 11 o posterior or later
Bundle Id: com.gmail.doducdung2007.vmdwaterresources
Size: 53.9 MB
Genre: Weather
Release Date: 29 jul 2021
Last Update: 29 jul 2021
Content Rating: 17+
Developer: Duc Dung Do
Language: Inglés -
All Apps & Games Created by: Duc Dung Do
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine