O2 Calendar
Install Now
O2 Calendar
O2 Calendar

O2 Calendar

Developer: O2 VN Tech.,JSC
App Size: 55.5MB
Release Date: 2021년 1월 15일
Price: FREE
Price
FREE
Size
55.5MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
O2 Calendar là công cụ tốt nhất để quản lý công việc của bạn: Lịch, Sự kiện, cuộc hẹn, ghi chú và công việc hàng ngày.

Tính năng, đặc điểm
- Tạo và quản lý sự kiện
- Nhắc nhở tùy chỉnh cho Sự kiện
- Tạo nhắc nhở hàng ngày
- Danh mục
- Sao lưu dữ liệu - sao lưu ghi chú của bạn, chi tiết sự kiện và khôi phục lại nó khi cần thiết.
Show More
Show Less
O2 Calendar 1.0.36 Update
2021년 1월 15일 Version History
- Cập nhật chức năng sửa, xoá lịch

~O2 VN Tech.,JSC
More Information about: O2 Calendar
Price: FREE
Version: 1.0.36
Compatibility: Requires iOS 9 or later
Bundle Id: vn.o2tech.calendar
Size: 55.5MB
Genre: Productivity
Release Date: 2021년 1월 15일
Last Update: 2021년 1월 15일
Content Rating: 4+
Developer: O2 VN Tech.,JSC
Language: 영어 -
All Apps & Games Created by: O2 VN Tech.,JSC
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine