Fini
Install Now
Fini
Fini

Fini

Developer: Nguyen Duc Tho
App Size: 33.9MB
Release Date: 2023-01-16
Price: FREE
Price
FREE
Size
33.9MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
Fini là KHÔNG GIAN LÀM VIỆC của các doanh nghiệp được SỐ HÓA 100%, giúp nhân viên và CTV có thể hoàn thành công việc bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.
Fini tạo ra KHÔNG GIAN LÀM VIỆC đơn giản, sáng tạo, thu nhập xứng đáng với năng lực và không giới hạn.
Fini có BẢO ĐẢM thanh toán tiền lương thông qua hợp đồng, đặt cọc, ký quỹ từ các doanh nghiệp.
Các tính năng của Fini:
-Không gian làm việc mọi cấp độ: cá nhân, nhóm, phòng ban, dự án, công ty
-Mô tả công việc, kết quả cần đạt, hướng dẫn thực hiện… chi tiết
-Check list công việc, notification thông báo công việc
-Chat và hỏi đáp với từng công việc
-Báo cáo kết quả công việc bằng văn bản, hình ảnh, file
-Đánh giá hoàn thành công việc
-Ví: chấm công, tính lương tự động theo thời gian thực
Show More
Show Less
More Information about: Fini
Price: FREE
Version: 1.0
Compatibility: Requires iOS 13 or later
Bundle Id: com.mobile.fini
Size: 33.9MB
Genre: Productivity
Release Date: 2023-01-16
Last Update: 2023-01-16
Content Rating: 12+
Developer: Nguyen Duc Tho
Language: 英語 -
All Apps & Games Created by: Nguyen Duc Tho
Related Apps
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine