Pratboble
Install Now
Pratboble
Pratboble

Pratboble

App Size: 38.9MB
Release Date: 2016年6月8日
Price: FREE
Price
FREE
Size
38.9MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
Gi inspirasjon til taleøvelser! Målet med Pratboble er å øve seg på ulike språklyder og samtidig inspirere til å finne på ordleker og historier. Pratboble er til litt større barn som kan lese. Appen passer også til litt eldre personer med nedsatt kognitiv funksjon som trenger å jobbe med enkelte former for uttale, eller elever som er i ferd med å lære seg norsk.

Hvem som kan øve seg
• Barn som trenger å øve seg på språklyd
• Logopeder, talepedagoger og lærere som vil ha et verktøy til undervisningen
• Foreldre som vil øve sammen med barna
• Voksne med nedsatt kognitiv funksjon som trenger å øve seg på språklyder
• Elever som er i ferd med å lære norsk

Sagt om Pratboble:
"Pratboble er en app som kan bidra til å styrke den fonologiske bevisstheten hos barn og elever ved at de lytter for å finne språklyder på ulike steder i ordet."
"Ved å skape nye ordforbindelser, trener de også språkbevisstheten i bredere omfang."
Johanna Kristensson, logoped og anmelder på Skolappar.nu

“Kreativt og gøy for barn som trenger å øve seg på språklyd”
Liv, foreldre til barn med språkvansker

Lek med ord
Ved hjelp av ordbobler kan dere leke fritt. Dra og slipp boblene i ønsket rekkefølge og fortell en historie om dem. Lag rare sammensetninger slik som: sommar-skratta, godis-byxa, hoppa-stoppa - la fantasien få fritt utløp! Når dere er klare, kan dere spille inn via mikrofonen og lytte sammen til hvordan det ble.

Kreativ fortelling
Lag en liten fortelling sammen. Ved å klikke på ordboblen vil du høre hvilket målord det dreier seg om. Slik kan man øve seg på uttalen av en spesifikk språklyd, men også på å lage strukturerte historier med innledning, innhold og avslutning, og dermed sette ordene i ulike sammenhenger. Spill inn elevens historie og lytt sammen på hvordan det høres ut.

Pratboble inneholder:
• 14 ulike kategorier med språklyd (se nedenfor)
• Inndelt med valgt språklyd i blanding; begynnelsen, midten og slutten på ordet.
• 350 ordbobler, en blanding av tekst og bilder
• Trykk på ordboblene så får du høre hvordan ordet høres ut
• Mikrofon til å spille inn med
• I kategorien ”ill” finnes alle illustrasjonene samlet, omtrent 90 stk. Denne kategorien inneholder alle språklydene blandet.

Språklydene man kan øve seg på er:
• b
• d
• f
• g
• j
• k
• l
• p
• r
• s
• t
• v
• sj
• kj


Ferdigheter som øves
• Uttale, betoning og setningsintonasjon
• Kreativ fortelling
• Lærende lek
• Uttrykke seg
• Kommunisere og samarbeide
• Skille mellom språklige strukturer
• Uttalens betydning for å gjøre seg forstått
• Uttale i norsk språk
• Lydanalyse
• Ordforståelse
• Språklig bevissthet

Fonemix er til mindre barn og inneholder bare bilder:
• Fonemix med s – øv deg på språklyden s (iPad, iPhone)
• Fonemix med r – øv deg på språklyden r (iPad, iPhone)

Pratboble er etterkommeren til Fonemix.
• Pratboble - øve språklyd og samtidig stimulere till ordspill og små historier, er til litt større barn som kan lese (iPad, iPhone


Samtlige apper for barn med tale- og språkvansker
Fonemo-familien omfatter
• Fonemo - kjøp de språklyder du trenger inne i app-en (iPad)
• Fonemo Plus+ - alle språklyder er der fra begynnelsen (iPad)
• Fonemo Foto - alle språklyder er der fra begynnelsen (iPad)
• Fonemo Supra - bare retrofleks språklyden: rd, rn og rt-lyden (iPad)
• Fonemo Lite - en gratis versjon for testing s-lyd (iPad)
• Fonemo Minipar - øv på minimale ordpar (iPad, iPhone)
• Fonemo Specko - sorter bokstavlyden (iPad, iPhone)
• Fonemo Frikativ – øv på språklyden sj og kj (iPad, iPhone)
• Fonemix med s - Lek med s-ord (iPad, iPhone)
• Fonemix med r - Lek med r-ord (iPad, iPhone)
• Minifonemo - en mindre versjon av Fonemo (iPhone)

• Pratboble - øve språklyd og samtidig stimulere till ordspill, er til litt større barn som kan lese (iPad, iPhone)
Show More
Show Less
Pratboble 1.0.4 Update
2016年6月8日 Version History
Updated for the latest IOS.

~Vizuelle Software Stockholm AB
More Information about: Pratboble
Price: FREE
Version: 1.0.4
Compatibility: Requires iOS 9 or later
Bundle Id: se.vizuellesoftware.pratboble
Size: 38.9MB
Genre: Education
Release Date: 2016年6月8日
Last Update: 2016年6月8日
Content Rating: 4+
Developer: Vizuelle Software Stockholm AB
Language: ノルウェー語 (ブークモール) -
All Apps & Games Created by: Vizuelle Software Stockholm AB
Top New Apps & Games in iPhone
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine