ja

ANVUI - Giao Vận
今すぐインストール
ANVUI - Giao Vận
ANVUI - Giao Vận

ANVUI - Giao Vận

アプリのサイズ: 74.9MB
リリース日: 2020年6月3日
価格: FREE
3
6 評価
サイズ:
74.9MB
App Store でダウンロード

アプリのスクリーンショット

iPhone
iPhone X
Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể cho nhà xe được AN VUI phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến, tạo dựng hệ sinh thái phong phú giúp cho nhà xe có thể nắm bắt toàn bộ mọi hoạt động. Những nhà xe ứng dụng sản phẩm của AN VUI đều tăng doanh thu bán vé từ 10% - 30% đồng thời tiết kiệm từ 5% - 10% chi phí hàng tháng do công tác quản lý khoa học mang lại.

Việc ứng dụng AN VUI đang trở thành một trong những lựa chọn tối ưu cho những nhà xe có quy mô lớn bởi vì AN VUI cung cấp cho nhà xe công cụ chủ động trong quản lý bảo mật toàn bộ thông tin hành khách đồng thời kiểm soát doanh thu và công nợ của các đại lý bán vé một cách khoa học.
もっと見る
の詳細情報: ANVUI - Giao Vận
価格: FREE
バージョン: 1.0
互換性: iOS 8 またはそれ以降
バンドルID: vn.anvui.delivery
サイズ: 74.9MB
ジャンル: Travel
リリース日: 2020年6月3日
コンテンツの評価: 4+
開発者: DOBODY GLOBAL JOINT STOCK COMPANY
言語: 英語 -
によって開発されたすべてのアプリ & ゲーム: DOBODY GLOBAL JOINT STOCK COMPANY
最新リリース

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
非表示