Epay-Wallet
Install Now
Epay-Wallet
Epay-Wallet

Epay-Wallet

Developer: VNPT EPAY
App Size: 60.16 MB
Release Date: 2022-05-25
Price: 免費
Price
免費
Size
60.16 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
MegaV- Ví điện tử hỗ trợ thanh toán và xử lý yêu cầu thanh toán của Khách hàng nhanh chóng do Công ty thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) phát triển, được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

MegaV - SBV이 라이센스를 발급받아 VNPT 전자결제 주식회사 (VNPT EPAY)이 개발하는 전자지갑이며 고객의 결제거래를 신속히 처리하고 정산을 지원하기 위하는 것이다.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, dễ dàng cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt.

PCI DSS 보안인증 기준에 따라 부응하며 친근한 UI, 간편한 UX인 전자지갑으로서 고객에게 특별한 체험을 제공한다.
Show More
Show Less
More Information about: Epay-Wallet
Price: 免費
Version: 1.0
Compatibility: Requires 11.0 or later
Bundle Id: com.vnptepay.Ewallet
Size: 60.16 MB
Genre: Shopping Finance
Release Date: 2022-05-25
Last Update: 2022-05-25
Content Rating: 4+
Developer: VNPT EPAY
Language: EN - KO - VI -
All Apps & Games Created by: VNPT EPAY
Related Apps
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine