en

Soin CSM
Install Now
Soin CSM
Soin CSM

Soin CSM

App Size: 10.6 MB
Release Date: 2019-10-14
Price: Free
1
6 Ratings
Size:
10.6 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
Soin CSM là phần mềm quản lý hồ sơ xây dựng tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng được tập trung. Cán bộ thanh tra xây dựng có thể tiến hành chụp ảnh hiện trạng công trình mỗi ngày. Lãnh đạo địa phương có thể kiểm tra giám sát thực trạng xây dựng tại địa phương mình quản lý.
Show More
More Information about: Soin CSM
Price: Free
Version: 1.0
Compatibility: Yêu cầu phiên bản iOS 11 Or Later
Bundel Id: com.soin.csm
Size: 10.6 MB
Genre: Utilities
Release Date: 2019-10-14
Last Update: 2019-10-14
Content Rating: 4+
Developer: Social Interactive Company Limited
Language: Tiếng Anh -
All Apps & Games Developed by: Social Interactive Company Limited
Discover Latest Apps & Games

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide