VNPT iOffice-v6
Install Now
VNPT iOffice-v6
VNPT iOffice-v6

VNPT iOffice-v6

App Size: 56.14 MB
Release Date: 2022-11-02
Price: Free
Price
Free
Size
56.14 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
"VNPT iOffice-v6 là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
Show More
Show Less
VNPT iOffice-v6 1.0.2 Update
2022-12-21 Version History
+ Fix some bugs.

~Vietnam Posts and Telecommunications Group
More Information about: VNPT iOffice-v6
Price: Free
Version: 1.0.2
Compatibility: Requires 11.0 or later
Bundle Id: com.vnpt.iOfficeV6
Size: 56.14 MB
Release Date: 2022-11-02
Last Update: 2022-12-21
Content Rating: 4+
Developer: Vietnam Posts and Telecommunications Group
Language: EN -
All Apps & Games Created by: Vietnam Posts and Telecommunications Group
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine