חחינוע
Install Now
חחינוע
חחינוע

חחינוע

Developer: Shift Live LTD
App Size: 85.5 MB
Release Date: 4 Jan 2023
Price: FREE
Price
FREE
Size
85.5 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
Getting to work with arranged transportation? With SHIFT app all users are connected.

Passengers: Days of waiting forever at the pickup station, in burning hit or pouring rain, hoping for the driver to arrive, are over!

Wait at home…relax…we'll let you know when the vehicle arrives to your pickup point.

Driver: Routes & passengers information, pick-up hours are at your disposal.

Get notified when to start your ride and we will make sure your passenger is on his way to the station.

Operators: We connect you to all the application users! Check out driver's location in real-time, get passengers, rides details and get notified on any route change or delays occurs.

Check if you are registered: 0533520290

More about SHIFT: https://www.shiftlive.net/

Look for us in Facebook: https://www.facebook.com/shiftlive.net
Show More
Show Less
חחינוע 5.1.1 Update
4 Jan 2023 Version History
אחראי הנסיעה יוכל מעכשיו לדווח התחלה וסיום נסיעה. בנוסף, יישמנו שיפורי ביצועים.

~Shift Live LTD
More Information about: חחינוע
Price: FREE
Version: 5.1.1
Compatibility: Requires Requires iOS 12 or later
Bundle Id: com.shift.electric
Size: 85.5 MB
Genre: Travel
Release Date: 4 Jan 2023
Last Update: 4 Jan 2023
Content Rating: 4+
Developer: Shift Live LTD
Language: English - Hebrew -
All Apps & Games Created by: Shift Live LTD
Top New Apps & Games in iPhone
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine