Telio Stock
Install Now
Telio Stock
Telio Stock

Telio Stock

Developer: Telio Viet Nam
App Size: 28.52 MB
Release Date: 2022-09-28
Price: Free
Price
Free
Size
28.52 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
Đối với ứng dụng quản lý kho hàng, bạn có thể:
- Nhận hàng từ các đơn mua, đơn trả lại từ phía khách hàng
- Xuất hàng cho các đơn bán và xuất hàng trả lại cho nhà cung cấp
- Quản lý các vị trí và số lượng của từng mặt hàng
- Có thể in nhãn cho các mặt hàng
Show More
Show Less
Telio Stock 1.7.27 Update
2022-12-27 Version History
Thay đổi giao diện trang chủ

~Telio Viet Nam
More Information about: Telio Stock
Price: Free
Version: 1.7.27
Compatibility: Requires 10.0 or later
Bundle Id: vn.telio.ims
Size: 28.52 MB
Genre: Productivity
Release Date: 2022-09-28
Last Update: 2022-12-27
Content Rating: 4+
Developer: Telio Viet Nam
Language: EN -
All Apps & Games Created by: Telio Viet Nam
Related Apps
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine