Chợ Đông Ba Shipper
Install Now
Chợ Đông Ba Shipper
Chợ Đông Ba Shipper

Chợ Đông Ba Shipper

App Size: 27.30 MB
Release Date: 2022-03-16
Price: Free
Price
Free
Size
27.30 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
Ứng dụng Shipper Chợ Đông Ba ra đời với mục đích tăng cường sự tương tác, chăm sóc khách hàng tốt hơn, việc giao hàng, nhận hàng diễn ra thuận lợi và tốt hơn thông qua sự kết nối giữa NHÀ CUNG CẤP, SHIPPER và KHÁCH HÀNG.
Ứng dụng là sự kết nối shipper với khách hàng, thuận tiện trong qua trình giao dịch thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa, an toàn, chính xác.
Show More
Show Less
Chợ Đông Ba Shipper 1.1 Update
2022-04-05 Version History
Cập nhật thông báo khi có đơn hàng vận chuyển Cập nhật logo ứng dụng Tối ưu hoá hệ thống

~bdata company limited
More Information about: Chợ Đông Ba Shipper
Price: Free
Version: 1.1
Compatibility: Requires 13.0 or later
Bundle Id: net.pifood.dongbashipper
Size: 27.30 MB
Release Date: 2022-03-16
Last Update: 2022-04-05
Content Rating: 4+
Developer: bdata company limited
Language: EN -
All Apps & Games Created by: bdata company limited
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine