PTIT S-Link
Install Now
PTIT S-Link
PTIT S-Link

PTIT S-Link

Developer: AISoft
App Size: 50.52 MB
Release Date: 2020-12-22
Price: Free
5
3 Ratings
Size
50.52 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là đơn vị nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trọng điểm của Bộ thông tin và truyền thông. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, Học viện triển khai ứng dụng PTIT S-Link dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý với các chức năng thiết yếu xuyên suốt hoạt động của từng tác nhân.
Show More
Show Less
PTIT S-Link 1.4.0 Update
2022-12-13 Version History
Thêm tính năng thư viện

~AISoft
More Information about: PTIT S-Link
Price: Free
Version: 1.4.0
Compatibility: Requires 10.0 or later
Bundle Id: com.ais.ptitslinks
Size: 50.52 MB
Genre: Education
Release Date: 2020-12-22
Last Update: 2022-12-13
Content Rating: 17+
Developer: AISoft
Language: EN -
All Apps & Games Created by: AISoft
Related Apps
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine