Sách bài tập Thống kê toán
Install Now
Sách bài tập Thống kê toán
Sách bài tập Thống kê toán

Sách bài tập Thống kê toán

Exercise format Math statistics

Developer: HA CHI CONG
App Size: varies with devices
Release Date: Jun 21, 2020
Price: $0.99
Price
$0.99
Size
varies with devices
Google Play

Screenshots for App

Mobile
Sách hướng dẫn giải bài tập phần Lý thuyết thống kê toán. Bài tập thống kê được phân chia thành nhiều dạng, mỗi dạng toán đều có phần tóm tắt lý thuyết, bài tập có giải chi tiết và phần bài tập làm thêm có đáp số. Nội dung kiến thức liên quan đến các chương:
Chương 1: Bài tập về mẫu ngẫu nhiên một chiều
Chương 2: Bài tập về mẫu ngẫu nhiên hai chiều
Chương 3: Bài tập về ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên
Chương 4: Bài tập về kiểm định giả thuyết thống kê
Chương 5: Bài tập về phân tích tương quan và hồi quy
Sách có hệ thống video hỗ trợ học cho sinh viên
Show More
Show Less
More Information about: Sách bài tập Thống kê toán
Price: $0.99
Version: 2.0
Size: varies with devices
Content Rating: Everyone
Developer: HA CHI CONG
Developer Apps
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine