languages pt

GreensysV1
Instalar Agora
GreensysV1
GreensysV1

GreensysV1

Produto da empresa GiaCat

Tamanho do App: Varia de acordo com o dispositivo
Data de Lançamento: 6 de fev. de 2020
Preço: Free
5,0
7 Avaliações
Tamanho:
Varia de acordo com o dispositivo
Download do APK
Google Play

Capturas de Tela do App

Móvel
Você também pode escolher entre: latas e latas, latas e latas de latão e latas de etanol, latas de etanol e etanol e etanol de etanol e etanol. Gia Cát hao là công ty ph tyn mềm ERP uy ti ti Việt Nam trong nhiều năm qua. 100% no ERP da Gia Cát tri knu thành công. Và tôi muốn chc chia sẻcông thứnh công này e bạn.
Mostrar Mais
GreensysV1 1.0 2020-03-23
Các tính năng mới:
+ Điều hướng theo mã công ty
+ Thông báo mới
+ Tự động đăng nhập
+ Lập đơn hàng bán
+ Xác thực bằng vân tay
+ Chụp ảnh tiến độ
+ ...
Cập nhập màn hình quản lý dự án xây dựng ERP
New features:
+ Navigate by company code
+ Automatic notification
+ Automatically log in
+ Making sales orders
+ Authentication by fingerprint
+Take Photos
+ ...
Updated screen Building ERP
ERP products made by Gia Cat company. Contact us for more details about our products.

~GREENSYS MANAGEMENT SOLUTIONS JSC
Mais Informações sobre: GreensysV1
Preço: Free
Versão: 1.0
Tamanho: Varia de acordo com o dispositivo
Data de Lançamento: 6 de fev. de 2020
Classificação Indicativa: Todos
Desenvolvedor: GREENSYS MANAGEMENT SOLUTIONS JSC
Apps do Desenvolvedor:
Descubra as Últimas Apps e Jogos
Lançamentos Recentes

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Ocultar