en

LDU
Install Now
LDU
LDU

LDU

Lənkərən Dövlət Universiteti

Developer: OneDevops
App Size: Varies With Device
Release Date: May 29, 2024
Price: Free
1
6 Ratings
Size:
Varies With Device
Download APK
Google Play

Screenshots for App

Mobile
İlk öncə bildirmək istərdim ki, Lənkəran Azərbaycanın cənub bölgəsinin qədim və böyük şəhərlərindən biridir. Məhz Lənkəran Dövlət Universiteti cənub bölgəsinin yeganə və böyük təhsil və mədəniyyət mərkəzidir. Lənkəran Dövlət Universiteti gənc universitetdir. Buna baxmayaraq, “Davamlı inkişaf strategiyamız” üzrə addımlayaraq, ilbəil öz yeni-yeni uğurlarımızı qazanmaqdayıq. Təhsilimiz Avropanın qabaqcıl universitetlərinin təhsil sistemi üzərində qurulmuşdur. Məqsədimiz təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi, intellektual, mədəni, sosial və elmi-texniki potensialının formalaşması və möhkəmlənməsi, eyni zamanda tələbələrin pul, nüfuz mübarizəsində rəqabətini təmin etmək, məzunlarımızın işlə təmin olunması imkanlarının sürətlə inkişaf etdirə bilməkdir. Bir sıra maarifləndirmə layihələrini, informasiya xidmətlərini, o cümlədən cənub regionunun bir çox məktəbləriylə pilot layihələrini həyata keçiririk.

Həm tələbələrimizə, həm də bütün əməkdaşlarımıza ictimai qulluq göstərə bilirik, onların mədəni-isitrahətini təmin edirik. Teatrlar, konsertlər, pikniklər və digər tədbirlər təşkil edirik.

Müxtəlif mövzularda elmi və beynəlxalq konfranslar, elmlə bağlı təlim və seminarlar keçiririk və əməkdaşıq etdiyimiz bir sıra universitetlərlə birgə nəşrlər, müxtəlif sahələrdə tədqiqatlar aparırıq.

Universitet olaraq ölkəmizin həm iqtisadi, həm ekoloji, həm sosial, həm də mədəniyyət məsələlərinin yaxşılaşmasına töhfələr verməyə çalışırıq.

Dünyada karbon qazının səbəb olduğu temperaturun dəyişməsi, ətraf mühitin qorunması, iqlim dəyişikliyinin insanlar tərəfindən törədilməsi, istixana qazlarının azaldılması, karbon emissiyasının azaldılması, karbon qazının azladılmasına şərait yaradaraq pozitiv gələcəyə çıxış problemlərinin həllinə dair elmi tədqiqatlara qoşulur, müvafiq təşkilatlarla əlaqələr yaradaraq, bu məsələlərin həllinə dair təlimlər təşkil edirik, o cümlədən belə mövzularda olan dünya miqyaslı təlimlərdə tələbə və professor-müəllim heyətimizin nümayəndələrinin iştirakını təmin edirik.
proqram xüsusiyətləri motivasiya, korpusların və əsəs binanın lokasiyası, tema dəyişdirmə, parametirlər və axratış alqoritmi
Show More
More Information about: LDU
Price: Free
Version: 1.0.4
Size: Varies With Device
Release Date: May 29, 2024
Content Rating: Everyone
Developer: OneDevops
Developer Apps:
Recent Releases

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide